Rejestracja VAT

Procedura rejestracji do VAT w Niemczech

Rejestracja VAT

Podatek VAT jest podatkiem terytorialnym. Wspólne zasady, wskazujące na miejsce opodatkowania, są określone przepisami europejskich dyrektyw. Regulują one w szczególności kwestie, w którym kraju należy rozliczyć daną transakcję VAT.

 

Przepisy niemieckiej ustawy o VAT (Umsatzsteuergesetz – UStG) w tym zakresie są zbieżne z polską ustawą o podatku od towarów i usług. Polscy przedsiębiorcy, dokonując zakupów w Niemczech lub sprzedając do Niemiec, wystawiają najczęściej faktury ze stawką 0% lub taką fakturę otrzymują w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy / nabycia towarów.

 

Są jednak sytuacje, w których powstanie obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Poniżej znajduje się przegląd najczęstszych sytuacji, w których polski przedsiębiorca będzie musiał uzyskać niemiecki numer VAT.

Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dotyczy sytuacji, w których towar jest wysyłany z Polski przez polskiego podatnika VAT na rzecz unijnego (np. niemieckiego) niepodatnika (transakcja B2C). Jeżeli sprzedaż z wysyłką jest dokonywana na rzecz zagranicznego podatnika VAT, to mamy po prostu do czynienia z WDT a nie sprzedażą wysyłkową.

 

Zasadą jest (art. 23 ust. 1 ustawy o VAT), że sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju uznawana jest za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów

Rejestracja podatkowa dla celów

sprzedaży wysyłkowej354,00 €